دانلود زیرنویس فارسی انیمه های ساخت چین - ساب گیت

برنامه پخش هفتگی انیمه ها

سال انتشار: 2020
MAL
6.51 از 5,561 رأی
قسمت ها: 14
مدت زمان: 16 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Yao Jing Zhong Zhi Shou Ce
بروزشده در 3 ساعت پیش شنبه منتشر شده در 2 سال پیش دو شنبه 3,169 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
7.08 از 789 رأی
قسمت ها: نامشخص
مدت زمان: 11 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Ling Jian Zun 4th Season
بروزشده در 2 روز پیش پنچ شنبه منتشر شده در 3 سال پیش پنچ شنبه 8,463 بازدید
سال انتشار: 2018
MAL
5.94 از 192 رأی
قسمت ها: 12
مدت زمان: 14 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Si Hai Jing Qi
بروزشده در 2 روز پیش پنچ شنبه منتشر شده در 3 سال پیش جمعه 1,209 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
7.47 از 1,781 رأی
قسمت ها: 17
مدت زمان: 18 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Fanren Xiu Xian Chuan
بروزشده در 1 هفته پیش شنبه منتشر شده در 3 سال پیش یک شنبه 6,859 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
7.51 از 1,179 رأی
قسمت ها: 13
مدت زمان: 20 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Tian Bao Fuyao Lu
بروزشده در 1 هفته پیش پنچ شنبه منتشر شده در 3 سال پیش پنچ شنبه 5,325 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
7 از 658 رأی
قسمت ها: 288
مدت زمان: 7 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Wu Shang Shen Di 2nd Season
بروزشده در 1 هفته پیش پنچ شنبه منتشر شده در 2 سال پیش شنبه 4,718 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
7.49 از 736 رأی
قسمت ها: 24
مدت زمان: 14 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Liang Bu Yi
بروزشده در 1 هفته پیش پنچ شنبه منتشر شده در 2 سال پیش سه شنبه 3,851 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
7.37 از 1,324 رأی
قسمت ها: 384
مدت زمان: 8 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Wushen Zhuzai
بروزشده در 1 هفته پیش پنچ شنبه منتشر شده در 3 سال پیش سه شنبه 16,459 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
6.75 از 604 رأی
قسمت ها: 16
مدت زمان: 20 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Wo Shi Da Shenxian
بروزشده در 1 هفته پیش پنچ شنبه منتشر شده در 2 سال پیش دو شنبه 6,088 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
7.13 از 189 رأی
قسمت ها: 50
مدت زمان: 10 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Wan Jie Du Zun
بروزشده در 1 هفته پیش پنچ شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 5,965 بازدید