دانلود زیرنویس فارسی انیمه های ساخت چین - ساب گیت

برنامه پخش هفتگی انیمه ها

سال انتشار: 2020
MAL
7.19 از 425 رأی
قسمت ها: 12
مدت زمان: 22 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Xie Wang Zhui Qi Zhi Yishi Qingcheng
بروزشده در 6 ماه پیش دو شنبه منتشر شده در 3 سال پیش یک شنبه 3,274 بازدید
سال انتشار: 2018
MAL
6.89 از 530 رأی
قسمت ها: 1
مدت زمان: 1 ساعت 45 دقیقه
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Feng Yu Zhou
بروزشده در 6 ماه پیش دو شنبه منتشر شده در 4 سال پیش جمعه 1,568 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
7.37 از 1,324 رأی
قسمت ها: 384
مدت زمان: 8 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Wushen Zhuzai
بروزشده در 6 ماه پیش دو شنبه منتشر شده در 3 سال پیش سه شنبه 17,561 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
7 از 658 رأی
قسمت ها: 288
مدت زمان: 7 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Wu Shang Shen Di 2nd Season
بروزشده در 6 ماه پیش دو شنبه منتشر شده در 2 سال پیش شنبه 5,084 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
7.45 از 1,516 رأی
قسمت ها: 182
مدت زمان: 19 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Wanmei Shijie
بروزشده در 6 ماه پیش یک شنبه منتشر شده در 3 سال پیش پنچ شنبه 14,788 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
6.78 از 718 رأی
قسمت ها: 380
مدت زمان: 12 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Dubu Xiaoyao
بروزشده در 6 ماه پیش یک شنبه منتشر شده در 3 سال پیش دو شنبه 14,037 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
6.7 از 560 رأی
قسمت ها: 340
مدت زمان: 11 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Jue Shi Wu Hun
بروزشده در 6 ماه پیش یک شنبه منتشر شده در 3 سال پیش سه شنبه 12,450 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
6.51 از 5,561 رأی
قسمت ها: 14
مدت زمان: 16 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Yao Jing Zhong Zhi Shou Ce
بروزشده در 6 ماه پیش شنبه منتشر شده در 3 سال پیش دو شنبه 3,396 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
7.08 از 789 رأی
قسمت ها: نامشخص
مدت زمان: 11 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Ling Jian Zun 4th Season
بروزشده در 6 ماه پیش پنچ شنبه منتشر شده در 3 سال پیش پنچ شنبه 9,149 بازدید
سال انتشار: 2018
MAL
5.94 از 192 رأی
قسمت ها: 12
مدت زمان: 14 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Si Hai Jing Qi
بروزشده در 6 ماه پیش پنچ شنبه منتشر شده در 4 سال پیش جمعه 1,293 بازدید