دانلود زیرنویس فارسی انیمه های ساخت چین - ساب گیت

برنامه پخش هفتگی انیمه ها

سال انتشار: 2020
MAL
7.19 از 425 رأی
قسمت ها: 12
مدت زمان: 22 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Xie Wang Zhui Qi Zhi Yishi Qingcheng
بروزشده در 6 روز پیش دو شنبه منتشر شده در 2 سال پیش یک شنبه 2,794 بازدید
سال انتشار: 2018
MAL
6.89 از 530 رأی
قسمت ها: 1
مدت زمان: 1 ساعت 45 دقیقه
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Feng Yu Zhou
بروزشده در 6 روز پیش دو شنبه منتشر شده در 3 سال پیش جمعه 1,445 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
7.37 از 1,324 رأی
قسمت ها: 384
مدت زمان: 8 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Wushen Zhuzai
بروزشده در 6 روز پیش دو شنبه منتشر شده در 3 سال پیش سه شنبه 16,619 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
7 از 658 رأی
قسمت ها: 288
مدت زمان: 7 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Wu Shang Shen Di 2nd Season
بروزشده در 6 روز پیش دو شنبه منتشر شده در 2 سال پیش شنبه 4,735 بازدید
سال انتشار: 2021
MAL
7.45 از 1,516 رأی
قسمت ها: 182
مدت زمان: 19 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Wanmei Shijie
بروزشده در 1 هفته پیش یک شنبه منتشر شده در 2 سال پیش پنچ شنبه 14,164 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
6.78 از 718 رأی
قسمت ها: 380
مدت زمان: 12 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Dubu Xiaoyao
بروزشده در 1 هفته پیش یک شنبه منتشر شده در 3 سال پیش دو شنبه 13,316 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
6.7 از 560 رأی
قسمت ها: 340
مدت زمان: 11 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Jue Shi Wu Hun
بروزشده در 1 هفته پیش یک شنبه منتشر شده در 2 سال پیش سه شنبه 11,563 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
6.51 از 5,561 رأی
قسمت ها: 14
مدت زمان: 16 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Yao Jing Zhong Zhi Shou Ce
بروزشده در 1 هفته پیش شنبه منتشر شده در 2 سال پیش دو شنبه 3,188 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
7.08 از 789 رأی
قسمت ها: نامشخص
مدت زمان: 11 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: درحال پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Ling Jian Zun 4th Season
بروزشده در 1 هفته پیش پنچ شنبه منتشر شده در 3 سال پیش پنچ شنبه 8,568 بازدید
سال انتشار: 2018
MAL
5.94 از 192 رأی
قسمت ها: 12
مدت زمان: 14 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Si Hai Jing Qi
بروزشده در 1 هفته پیش پنچ شنبه منتشر شده در 3 سال پیش جمعه 1,217 بازدید