دانلود زیرنویس فارسی انیمه های سال 2020 - ساب گیت

برنامه پخش هفتگی انیمه ها

سال انتشار: 2020
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 14
مدت زمان: 25 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Xing Hai Qi Shi
بروزشده در 1 سال پیش جمعه منتشر شده در 2 سال پیش دو شنبه 2,989 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
8.17 از 5,565 رأی
قسمت ها: 12
مدت زمان: 26 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Quanzhi Gaoshou 2nd Season
بروزشده در 1 سال پیش جمعه منتشر شده در 3 سال پیش جمعه 9,328 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 40
مدت زمان: 10 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Shouxi Yu Ling Shi
بروزشده در 1 سال پیش جمعه منتشر شده در 3 سال پیش چهار شنبه 5,559 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
7.35 از 1,079 رأی
قسمت ها: 12
مدت زمان: 25 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Xingchen Bian: Yu Li Cang Hai
بروزشده در 1 سال پیش جمعه منتشر شده در 3 سال پیش جمعه 5,837 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 16
مدت زمان: Unknown
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Dahua Zhi Shaonian You
بروزشده در 1 سال پیش جمعه منتشر شده در 3 سال پیش دو شنبه 3,046 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
7.04 از 1,001 رأی
قسمت ها: 48
مدت زمان: 8 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Wan Jie Xian Zong 4th Season
بروزشده در 1 سال پیش شنبه منتشر شده در 2 سال پیش سه شنبه 5,170 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
7.76 از 1,113 رأی
قسمت ها: 26
مدت زمان: 22 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Tunshi Xingkong
بروزشده در 1 سال پیش شنبه منتشر شده در 2 سال پیش چهار شنبه 9,906 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
7.84 از 4,641 رأی
قسمت ها: 10
مدت زمان: 20 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Chuan Shu Zijiu Zhinan
بروزشده در 1 سال پیش شنبه منتشر شده در 3 سال پیش جمعه 6,575 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
7.22 از 577 رأی
قسمت ها: 52
مدت زمان: 8 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
نام انیمه: Yao Shen Ji 4th Season
بروزشده در 1 سال پیش شنبه منتشر شده در 3 سال پیش جمعه 5,415 بازدید
سال انتشار: 2020
MAL
از 0 رأی
قسمت ها: 56
مدت زمان: 8 دقیقه
نوع: ONA
وضعیت: اتمام پخش
ساخت: چین
نام انیمه: Wan Jie Chun Qiu
بروزشده در 1 سال پیش شنبه منتشر شده در 3 سال پیش پنچ شنبه 4,808 بازدید