دانلود زیرنویس فارسی فیلم های سال 2004 - ساب گیت

سال انتشار: 2004
امتیاز: 7.3 از 227,277 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 101 دقیقه|110 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA Canada Japan France
نام فیلم: Dawn of the Dead
بروزشده در 2 سال پیش پنچ شنبه منتشر شده در 3 سال پیش چهار شنبه 331 بازدید
سال انتشار: 2004
امتیاز: 6.1 از 19,434 رأی
زبان فیلم: English Hindi Punjabi Spanish
مدت زمان: 111 دقیقه|122 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: UK USA India
نام فیلم: Bride & Prejudice
بروزشده در 2 سال پیش سه شنبه منتشر شده در 3 سال پیش چهار شنبه 272 بازدید
سال انتشار: 2004
امتیاز: 7 از 316,610 رأی
زبان فیلم: English German Vietnamese Swahili
مدت زمان: 97 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA Canada
نام فیلم: Mean Girls
بروزشده در 2 سال پیش سه شنبه منتشر شده در 3 سال پیش چهار شنبه 268 بازدید
سال انتشار: 2004
امتیاز: 7.5 از 346,126 رأی
زبان فیلم: English Spanish French Korean
مدت زمان: 120 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Collateral
بروزشده در 2 سال پیش شنبه منتشر شده در 3 سال پیش چهار شنبه 174 بازدید
سال انتشار: 2004
امتیاز: 7.3 از 172,559 رأی
زبان فیلم: English Icelandic Filipino Portuguese French Tagalog German Italian
مدت زمان: 119 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: The Life Aquatic with Steve Zissou
بروزشده در 2 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 3 سال پیش چهار شنبه 176 بازدید
سال انتشار: 2004
امتیاز: 5.6 از 179,152 رأی
زبان فیلم: English Italian
مدت زمان: 101 دقیقه|103 دقیقه|109 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA UK Czech Republic Canada Germany
نام فیلم: AVP: Alien vs. Predator
بروزشده در 2 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 3 سال پیش چهار شنبه 255 بازدید
سال انتشار: 2004
امتیاز: 5.8 از 62,750 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 91 دقیقه|94 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: The Forgotten
بروزشده در 2 سال پیش چهار شنبه منتشر شده در 3 سال پیش چهار شنبه 158 بازدید
سال انتشار: 2004
امتیاز: 5.9 از 77,972 رأی
زبان فیلم: English German Czech
مدت زمان: 95 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA Canada
نام فیلم: A Cinderella Story
بروزشده در 2 سال پیش سه شنبه منتشر شده در 3 سال پیش چهار شنبه 353 بازدید
سال انتشار: 2004
امتیاز: 7.5 از 321,096 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 170 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Germany USA
نام فیلم: The Aviator
بروزشده در 2 سال پیش سه شنبه منتشر شده در 3 سال پیش چهار شنبه 266 بازدید
سال انتشار: 2004
امتیاز: 6.9 از 16,229 رأی
زبان فیلم: Japanese English
مدت زمان: 126 دقیقه|103 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Japan
نام فیلم: Suchîmubôi
بروزشده در 2 سال پیش یک شنبه منتشر شده در 3 سال پیش چهار شنبه 160 بازدید