دانلود زیرنویس فارسی فیلم های سال 2014 - ساب گیت

سال انتشار: 2014
امتیاز: 7.9 از 325,722 رأی
زبان فیلم: English Spanish
مدت زمان: 165 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Boyhood
بروزشده در 2 سال پیش شنبه منتشر شده در 3 سال پیش چهار شنبه 171 بازدید
سال انتشار: 2014
امتیاز: 4.4 از 5,552 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 90 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA Mexico
نام فیلم: Kite
بروزشده در 2 سال پیش شنبه منتشر شده در 3 سال پیش چهار شنبه 176 بازدید
سال انتشار: 2014
امتیاز: 6.5 از 9,352 رأی
زبان فیلم: Cantonese Mandarin
مدت زمان: 100 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: China Hong Kong
نام فیلم: Yi ge ren de wu lin
بروزشده در 2 سال پیش شنبه منتشر شده در 3 سال پیش چهار شنبه 162 بازدید
سال انتشار: 2014
امتیاز: 6 از 11,108 رأی
زبان فیلم: English German Italian
مدت زمان: 100 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Ask Me Anything
بروزشده در 2 سال پیش شنبه منتشر شده در 3 سال پیش چهار شنبه 164 بازدید
سال انتشار: 2014
امتیاز: 7.5 از 238,240 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 97 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Australia USA
نام فیلم: Predestination
بروزشده در 2 سال پیش شنبه منتشر شده در 3 سال پیش چهار شنبه 173 بازدید
سال انتشار: 2014
امتیاز: 6.8 از 52,664 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 96 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: The Boxtrolls
بروزشده در 2 سال پیش شنبه منتشر شده در 3 سال پیش چهار شنبه 138 بازدید
سال انتشار: 2014
امتیاز: 4.6 از 12,006 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 99 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: Canada China USA France
نام فیلم: Outcast
بروزشده در 2 سال پیش شنبه منتشر شده در 3 سال پیش چهار شنبه 164 بازدید
سال انتشار: 2014
امتیاز: 6.8 از 31,637 رأی
زبان فیلم: English Italian French
مدت زمان: 134 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Jersey Boys
بروزشده در 2 سال پیش شنبه منتشر شده در 3 سال پیش چهار شنبه 152 بازدید
سال انتشار: 2014
امتیاز: 5.6 از 17,095 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 84 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: No Good Deed
بروزشده در 2 سال پیش پنچ شنبه منتشر شده در 3 سال پیش چهار شنبه 145 بازدید
سال انتشار: 2014
امتیاز: 8.1 از 809,389 رأی
زبان فیلم: English
مدت زمان: 149 دقیقه
نوع: فیلم
محصول: USA
نام فیلم: Gone Girl
بروزشده در 2 سال پیش پنچ شنبه منتشر شده در 3 سال پیش چهار شنبه 524 بازدید